Kataloghaiene kommer igjen

Se opp for falske fakturaer og bedrageriforsøk i sommer. Vær oppmerksom på de vanligste metodene og les våre råd her.

#205

Sørg for å etablere gode og sikre rutiner for fakturabetalinger og håndtering av pågående selgere i sommer.

Publisert 28.06.17

Møre og Romsdal, Næringsjus, SMB

Sommerferien er i gang for mange, og flere bedrifter har ferievikarkorpset på plass. Erfaringsvis øker bedrageriforsøkene mot bedrifter i sommertiden. Mange bedrifter vil bli lurt til å betale for annonser og oppføringer de ikke har bruk for. Kreativiteten hos «kataloghaiene» er stor.

Én metode som øker i omfang er «tilbud på faktura», der bedriften forledes til å tro at det er en ordinær faktura som skal betales. Med liten skrift går det imidlertid frem at fakturaen er et tilbud.

En annen vanlig metode går ut på å ringe bedriften med forespørsel om å fornye det svindleren påstår er en eksisterende katalogoppføring.

Svindlerne vet å utnytte en hektisk forsommertid og at mange bedrifter i løpet av ferieavviklingen lar uerfarne vikarer ta seg av rutineoppgaver som for eksempel betaling av fakturaer. Sørg derfor for å etablere gode og sikre rutiner for fakturabetalinger og håndtering av pågående selgere i sommer.

Følg disse rådene

Kreativiteten i bransjen er stor og svindelmetodene er mange. Dersom du greier å overholde følgende generelle råd mener vi likevel at du vil kunne komme deg gjennom sommeren uten å bli lurt av en kataloghai:

  • Ikke aksepter et tilbud, verken muntlig eller skriftlig, uten at du er sikker på hva det omfatter.
  • Er du i tvil om hva tilbudet består i eller hvem leverandøren er, be om skriftlig dokumentasjon før du tar en avgjørelse. Sørg for å ha oversikt over avtalevilkårene, særlig bestemmelser om pris, betaling, bindingstid og opphør. Les gjennom all tekst, også den som er skrevet med liten skrift.
  • Sjekk at ordrebekreftelser og fakturaer virkelig stemmer overens med det du mener å ha bestilt eller avtalt.
  • Hvis du blir forsøkt presset til å takke ja til et «spesielt godt tilbud», er det grunn til å være ekstra skeptisk. Si «nei» og legg på.

For å bekjempe kataloghaier har NHO i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd etablert Varslingslisten. Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske virksomheter, slik at de lettere kan gå klar av upresis markedsføring og andre uryddige salgsfremstøt som lett blir misoppfattet.

Patentstyret har også sendt ut et lignende varsel: Advarsel mot falske fakturaer

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332