Fra 1. juli blir det forbud mot å ta imot store kontantbeløp

Forhandlere og butikker har ikke lenger lov å ta imot kontantbeløp som er større en 40 000 kroner.

#205

Det skal bli vanskeligere å hvitvaske store kontantbeløp.

Publisert 28.06.17

Næringsjus

Det gjelder ikke bare for betaling av enkeltgjenstander som koster mer enn 40 000 kroner, for eksempel biler, båter, møbler, smykker, ur, sportsutstyr, klær, hvitevarer, brunevarer og elektronikk.

For å unngå omgåelser gjelder forbudet også "der oppgjøret gjennomføres i flere operasjoner".

NHO har tatt opp med Stortinget at forhandlerne trenger veiledning for å avklare mulige gråsoner, slik at de vet hva slags betalinger de skal avvise.

- Stortinget støttet oss i dette, og siden Skattedirektoratet er kontrollinstans har vi bedt dem om å lage en slik veileder, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO.

Forbudet skal gjøre det vanskeligere å hvitvaske store kontantbeløp. Selv om slike betalinger er sjeldne, har regler i hvitvaskingsloven om kundekontroll mv. gjeldt for forhandlere av gjenstander. Nå slipper forhandlerne altså å forholde seg til reglene, som vil bli enda mer kompliserte i årene som kommer.

Det nye forbudet gjelder ikke for salg fra privatpersoner og heller for ikke salg av tjenester.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694