Mindre alkoholbyråkrati

Regjeringen foreslår ny ordning for bevillingsperiodene for skjenking og salg av alkohol.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 19.06.15

Næringsjus

I dag må bevillingshavere søke kommunene om bevilling etter hvert kommunevalg. Nå vil det bli opp til kommunene selv om de vil kreve slike søknader, eller om bevillingene kan løpe videre uten søknad.

Både NHO og NHO Reiseliv har i lang tid bedt om en forenkling av denne såkalte fireårsregelen. Det vil nå være opp til den enkelte kommune å gjøre forenklingen reell for de over 11 000 bedriftene med bevilling.

I kommuner som velger å følge den nye ordningen vil bevillingshavere spare tid og penger på å utforme søknader. Tilsvarende vil disse kommunene slippe å behandle søknader. Målet med endringen er nettopp å unngå ressursbruk på  søknader som uansett blir innvilget.

Etter den nye ordningen kan den enkelte kommune også bestemme at det må søkes om fornyelse for enkelte grupper av bevillinger, mens andre kan løpe videre uten søknad. Kommunen kan for eksempel bestemme at det må søkes på nytt for virksomheter som ligger i et i et særlig utelivsområde eller i nærheten av aktiviteter for ungdom.

Kommunenes adgang til kontroll og til å inndra bevillinger skal bestå som i dag.

Stortinget behandler ventelig forslaget til høsten. Forhåpentlig kan de nyvalgte kommunestyrene da benytte den nye ordningen.

Helsedepartementet har jobbet raskt med lovforslaget, som ble lagt frem mindre enn to måneder etter at høringen ble avsluttet.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694