Mot hvitvasking og terrorfinansiering

Et offentlig lovutvalg foreslår nye regler som skal forebygge og avdekke hvitvasking. NHO mener disse reglene blir for byrdefulle for bedriftene.

Fra overlevering av utredningen: Halvor E. Sigurdsen (NHO) med statssekretær i Finansdepartementet, Tore Vamraak (H). Foto: Finansdepartementet

Fra overlevering av utredningen: Halvor E. Sigurdsen (NHO) med statssekretær i Finansdepartementet, Tore Vamraak (H). Foto: Finansdepartementet

Publisert 20.12.16

Næringsjus

I følge lovutvalget skal forhandlere av varer som mottar kontantbeløp over 40 000 kroner, utarbeide risikovurdering, etablere interne rutiner, lære opp ansatte, ha systemer for oppbevaring av personopplysninger, undersøke og rapportere mistenkelige transaksjoner. Hensikten med reglene er å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Reglene gjelder både store og små bedrifter.

NOU 2016: 27 - Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering II - Andre delutredning.

NHOs representant i utvalget mener dette blir for byrdefullt:
- Hvis forhandlere kan få lov til å sette skilt med "maks 40 000 kroner kontant" på butikkdøra, kan de slippe alt dette byråkratiet sier konstituert avdelingsdirektør i NHO, Halvor E. Sigurdsen. Mange av reglene gjelder allerede, men de er beregnet på banker, advokater, regnskapsførere og andre som er vant til slikt arbeid.

Det er et EU-direktiv om hvitvasking som foranlediger nye regler.

- Kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering slutter vi opp om fullt ut, men det er ikke noen grunn til å belaste bedriftene mer enn nødvendig, sier Sigurdsen.

I utredningen er det også forslag om at styremedlemmer og daglig leder kan bli personlig ansvarlige for overtredelser av loven. NHOs representant i utvalget er ikke enig i forslaget: 

- Hvis et foretak bryter loven, må det være foretaket som får overtredelsesgebyr, ikke styremedlemmene, sier Sigurdsen, om gebyrer i millionklassen.

Et mindretall i utvalget foreslår at det skal bli forbudt å ta imot betaling med mer enn 40 000 kroner i kontanter, enten det er varer eller tjenester man selger.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694