NHO-bedrift i lovutvalg

I tillegg til å lede haugesundsbedriften Permanor AS, er Hege Skogland Mokleiv medlem av regjeringens revisor- og regnskapsførerlovutvalg, oppnevnt etter forslag fra NHO.

Hege Skogland Mokleiv

Permanor-sjef Hege Skogland Mokleiv er medlem i NHOs Forum for mindre bedrifter; "en utålmodig gruppe som er pådrivere for enklere og bedre vilkår for bedriftene."

Publisert 07.07.17

Næringsjus

Utvalget skal se på regelverket for revisorer og regnskapsførere og komme med forslag til nye lover. Nylig la de frem sin første utredning. Den inneholder et utkast til en helt ny lov om revisjon og revisorer og en vurdering av forholdet mellom revisor og regnskapsfører.

"Revisor- og regnskapsførerlovutvalg", det høres ikke ut som en festkomité, akkurat?

- Nei, det gjør vel ikke det. Dette høres kanskje litt pompøst ut, men revisorer er allmennhetens tillitsperson når de utfører sitt yrke, og de spiller også en viktig rolle som tillitsperson i næringslivet. Handelen mellom bedrifter blir mer effektiv når de kan stole på at finansiell informasjon er riktig, mener Mokleiv.

Dere har holdt på i snart to år, hatt 18 møter og skrevet over 250 sider. Hvorfor er dette så omfattende?

- Vi har mye å sette oss inn i og vurdere, blant annet EU-regler og danske og svenske regler. Det er nok av dokumenter å lese både før og etter møtene, sier Mokleiv. Arbeidet i lovutvalget ligner ikke mye på mitt daglige virke som bedriftsleder, men det har vært en lærerik utfordring. Utvalg og sekretariat består av dyktige fagpersoner som har gjort min oppgave som næringslivets representant enklere.

Hun er også medlem av NHOs Forum for bedrifter.

- Der er vi en utålmodig gruppe som er pådrivere for enklere og bedre vilkår for bedriftene. Selv om jeg nok har lært litt om at prosesser tar tid, er det ingen grunn til å la være å starte dem, sier hun. Forumet består av samfunnsengasjerte bedriftsledere fra hele landet, folk som er utholdende og vante med å kjempe for sine fanesaker.

- Nå skal lovutvalget i gang med å lage en ny lov om regnskapsførere. Hva er målet nå?

- Mitt utgangspunkt må i alle fall være at mange bedrifter, særlig de små, har behov for profesjonelle tjenester fra regnskapsførere uten at det blir for dyrt. Vi trenger en fremtidsrettet lov som legger til rette for et marked med sunn konkurranse mellom kompetente regnskapsførere. Det ble et litt politikeraktig svar, da sier jeg heller god sommer, avslutter Hege Skogland Mokleiv.

Hva lovutvalget har foreslått så langt, kan du lese mer om på Finansdepartementets side.

NHOs Forum for mindre bedrifter

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694