NHO bidrar i prosedyrekonkurranse

NHO skal delta med veileder i EØS/EU-rettslig prosedyrekonkurranse denne høsten.

Publisert 30.09.15

Internasjonalt, Næringsjus

I samarbeid med EFTAs overvåkingsorgan har Juristforeningen v/Europastyret ved Det juridiske fakultet i Oslo, inngått et faglig samarbeid om en ny prosedyrekonkurranse innen EØS/EU-rett.

Prosedyrekonkurransen er et arrangement hvor studentene får verdifull erfaring med EØS/EU-rett og internasjonal prosedyre. En av dommerne vil være høyesterettsdommer og tidligere dommer i EFTA-domstolen, Henrik Bull.

Advokatfullmektig Ingeborg Djupvik som har ansvaret for EØS/EU-rett i Næringsjuridisk avdeling i NHO, skal være veileder i konkurransen, sammen med flere profilerte advokatfirmaer innenfor temaet.

NHO ved Næringsjuridisk avdeling yter bistand til medlemmene innen EØS/EU-rett. NHO mener at det er viktig at flere studenter og jurister utdannes og opparbeider seg god erfaring innenfor EØS/EU-rett. Ingeborg Djupvik har prosedert en rekke saker for EFTA- domstolen og EU-domstolen. 

Kontakt oss

Ingeborg Djupvik

Advokat

Næringsjus

ingeborg.djupvik@nho.no
Mobil
41577756