NHO bidrar til aksjelovutvalg

Aksjeloven krever at revisor må attestere og bekrefte en rekke forhold. Dette ønsker NHO og Regnskap Norge å endre når loven nå skal revideres.

Olav Fr. Perland fra advokatfirmaet Wiersholm AS overrakte mandag innspill til den nye aksjelovutvalget, fra Regnskap Norge og NHO til statssekretær Lars Jakob Hiim.

Publisert 25.01.16

Næringsjus, Forenkling

Regjeringen oppnevnte fredag et nytt utvalg som skal se på aksjeloven. NHO og Regnskap Norge bidrar umiddelbart – med en ferdig utredning om slike særattestasjoner. Utredningen, som er skrevet av advokat ph.d. Olav Fr. Perland, ble overlevert statssekretær Lars Jakob Hiim (H) i Næringsdepartementet.

- Aksjeloven krever at revisor må attestere og bekrefte en rekke forhold. Dette koster bedriftene opp mot 400 millioner kroner i året. Her er det potensial for å kutte, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

Loven krever slike attestasjoner og bekreftelser fra revisor ved både innskudd og uttak av kapital av og ved fusjoner, fisjoner og andre transaksjoner.

- Ingen begrunnelse hvorfor

Perlands utredning, som er finansiert av NHO og Regnskap Norge, viser at en rekke krav i loven kan tas bort, slik at det kan bli billigere for bedriftene å gjennomføre transaksjoner.

- Jeg har sett på bakgrunnen for alle disse kravene, og i en del tilfeller er det omtrent ingen begrunnelse for hvorfor de finnes, sier Perland, ekspert på selskapsrett i advokatfirmaet Wiersholm.

Det nyoppnevnte lovutvalget skal evaluere de forenklingene som ble gjort i aksjeloven i 2013.

- Nyttig bidrag

Statssekretær Hiim takket for utredningen:

- Vi tar med glede imot forslag om forbedringer i lovverket. Revisors særattestasjoner er blant de temaene utvalget skal vurdere, så dette er et nyttig bidrag til dem, sier han.

- Det er svært positivt at Næringsdepartementet undersøker om forenklingene fra 2013 faktisk virker slik de var tenkt. Gjør de ikke det, må vi få dem justert, sier Harto.

Utvalget skal gi sine anbefalinger til Næringsdepartementet allerede i september 2016. Utvalget ledes av BI-professor Tore Bråthen.

- Forhåpentlig kan Stortinget får vedtatt nødvendige endringer i lovene første halvår 2017, sier Harto.

Utvalgets sammensetning finner du her og mandatet her.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694