NHO jubler over ny konkurranseklagenemnd

- Departementet får ikke lenger blande seg inn. Vi får endelig en Konkurranseklagenemnd der vedtakene skal kunne bringes direkte inn for lagmannsrett, sier konstituert avdelingsdirektør i NHO Arnhild Gjønnes.

Konstituert avdelingsdirektør Arnhild Gjønnes fryder seg over en bedre konkurranselov.

Publisert 16.12.15

Næringsjus

Alle vedtak må behandles i klagenemnd, slik NHO mener. Men denne nemnda legges til Bergen der NHO foreslo en samordning med et allerede eksisterende klageorgansekretariat.  Regjeringen har vedtatt at mulighetene for å slå sammen andre klageorgan med Konkurranseklagenemnda fra 2017 eller 2018 skal utredes nærmere.  KOFA vil i alle fall ligge laglig til.

-  NHO foreslo allerede i 2003, i forbindelse med den nye konkurranseloven, at klageadgangen skulle legges til en uavhengig konkurranseklagenemnd. Vi ønsket at klager på Konkurransetilsynets vedtak skulle underlegges solide faglige vurderinger, og ikke være gjenstand for politiske vurderinger, sier Gjønnes.

Hvis en av partene ikke er tilfreds med utfallet i klagenmenden, kan saken ankes inn for retten.

-  Det viktige her er at alle slike saker skal ankes til Gulating lagmannsrett, sier Gjønnes til Finansavisen.

- Vi tror ikke det blir veldig mange saker som går til retten, og derfor er det viktig at vi får ett domstolsapparat som får muligheten til å bli profesjonelt på konkurransepolitiske saker.

-  I Sverige rettes slike klager til forvaltningsdomstolen gratis, mens i Storbritannia må de føres for domstolsapparatet, og det koster fryktelig mye. Derfor er det mange klager i Sverige og nesten ingen i Storbritannia.

Adgangen til politisk overprøving har først og fremst vært synlig når tilsynet har nektet fusjoner innen landbruk og mat. Skal ikke politiske myndigheter ha vurderinger av hva som til syvende og sist er best?

- Jo, absolutt, men dette må skje gjennom politiske beslutninger, og ikke i en klagesak. I en klagesak er det faglige årsaker som må ligge til grunn for avgjørelsen. Det bør ikke være politiske hensyn eller hvem som er best til å drive lobbyvirksomhet som avgjør utfallet.

Under dagens regjering har ingen vedtak fra Konkurransetilsynet blitt overprøvd. Dermed grep regjeringen ikke inn da Norgesgruppen ble nektet å overta Ica, og heller ikke da Coop i stedet tok store deler av Ica.

Under tidligere regjeringer har flere fusjoner gått gjennom etter politisk overprøving. Det gjaldt blant annet da Gilde og Prior ble til Nortura, og før det, da Prior overtok eggprodusenten Norgården. Tilsvarende sørget regjeringen for at Statkraft i 2005 kunne overta Trondheim Energiverk, sier Gjønnes til Finansavisen.