NHO ønsker ikke forsinket personlov

NHO liker ikke at ny personvernlov blir forsinket - og ber Stortinget om å gripe inn.

Publisert 24.04.18

Næringsjus

Rett før påske foreslo Regjeringen en helt ny personvernlov. Den gjør at EUs regler – personvernforordningen (GDPR) – blir en del av det norske lovverket. Bedrifter i de 31 EØS-landene forbereder seg til 25. mai 2018, som er den dagen reglene egentlig skal gjelde fra.
Nå ser det ut til at datoen i Norge blir tidligst 1. juli, ifølge nettstedet Rett 24. Grunnen er at de tre Efta-landene og EU først må bli enige om det endelige innholdet.

NHO har nå bedt justiskomiteen på Stortinget undersøke om det likevel er mulig å få reglene på plass fra 25. mai.

Regelverket må være forutsigbart

- Forsinkelse svekker forutsigbarheten. Norske og utenlandske bedrifter, kundene deres og andre land må kunne stole på at Norge innfører disse reglene likt med andre land, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO.

- Noen ukers forsinkelse virker kanskje ikke så farlig. Men for bedrifter med virksomhet i utlandet og for utenlandske privatkunder, er forsinkelse ikke heldig. Heller ikke for utenlandske selskaper med norske kunder. De må forholde seg til forskjellige regler, og det må kundene deres også, sier Sigurdsen.

En forsinkelse er neppe særlig verdifullt for bedrifter som ikke er forberedt til 25. mai:

- Bedrifter som etterlever det som har gjeldt siden 2001, har en overkommelig oppgave. For andre bedrifter er det ikke først og fremst fristen som er problemet, men at jobben må gjøres. Alle må jo i mål med dette, uansett hva fristen blir, sier Halvor E. Sigurdsen.

Veiledning til bedriftene

På NHOs nettsider Arbinn er det lagt ut en del informasjon om de nye reglene. Et eget personverktøy er tilgjengelig for bedrifter som er medlem i NHO.

I henvendelsen til justiskomiteen har NHO også tatt opp det store behovet bedriftene vil ha for veiledning, som Datatilsynet må bidra til å dekke.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694