NHO vil beholde Bedriftsdemokratinemnda

NHO støtter ikke departementets forslag om å legge ned Bedriftsdemokratinemnda. I dag behandler nemnda søknader som gjelder ansattes representasjon i styrer i selskaper og samvirkeforetak.

Nina Melsom

NHO-direktør Nina Melsom mener Bedriftsdemokratinemnda fortsatt er nødvendig.

Publisert 03.05.17

Arbeidslivspolitikk, Næringsjus

- Bedrifter har fortsatt behov for en nemnd som fastsetter ordninger som er spesielt tilpasset deres eier- og styringsstruktur, sier direktør Nina Melsom i NHO.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår at selskaper og de ansatte eller fagforeningene deres skal kunne avtale enkelte typer av slike ordninger. På den annen side skal det ikke lenger være mulig å få nemndsavgjørelse hvis man ikke blir enige om noen avtale. Enkelte av dagens ordninger vil bli forbudt.

- Det er positivt at selskapene kan lage avtaler med de ansatte. Men fortsatt vil det altså være viktige tilfeller der vi mener det er nødvendig med Bedriftsdemokratinemnda, sier Melsom.

Hun mener Bedriftsdemokratinemnda har nyttig funksjoner som både demper og forebygger konflikter.

Departementet foreslår også at Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven skal behandle klager på valg i saker om ansatterepresentasjon. NHO går imot også dette.

 - Bedriftsdemokratinemnda har lang og god erfaring med å behandle disse sakene, vi mener den bør bestå, sier Melsom.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694