Ny emballasjeforskrift fra 1. september

Den ferske emballasjeforskriften pålegger alle vareprodusenter og importører av emballasje å delta i et godkjent retursystem.

Publisert 06.09.17

Næringsjus

- Konkurransen mellom retursystemene har tvunget frem forskriften for å sikre konkurranse på like vilkår, sier advokat i NHO, Andreas Pihlstrøm.

NHO har fått gjennomslag for at produsentansvarselskapene ikke nødvendigvis må være non-profit. Optimal bruk av emballasje er en viktig sak for næringslivet, både av miljøhensyn og fordi varene skal beskyttes.

Bakgrunn

Miljøavtalene om emballasje mellom næringslivet og staten har sikret en god regulering i en årrekke. Med økende grad av konkurranse har en forskriftsregulering tvunget seg frem. Produsentansvarselskaper må dokumentere at de tar et forholdsmessig ansvar for emballasjen som deres medlemmer setter på markedet. Denne plikten trådte ikraft 1. september 2017. Fra 1.1.2018 må alle som importerer mer enn 1000 kg emballasje være medlem av et returselskap som er godkjent av Miljødirektoratet.

- Forskriften må suppleres med et aktivt arbeid i næringslivet for å sikre optimal bruk av emballasje. Vi jobber aktivt med dette, avslutter Pihlstrøm.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332