Ny konkurranseklagenemnd

Næringslivet har i flere år etterspurt en uavhengig klagenemnd for konkurranse. Nå har Regjeringen besluttet å opprette en konkurranseklagenemnd som legges til Bergen.

- Dette vil bidra til å styrke bedriftenes rettssikkerhet, sier Ingebjørg Harto. 

Publisert 25.08.15

Næringsjus

- Vi er glad for at den nå kommer. Her har regjeringen gjort et godt stykke arbeid, sier Ingebjorg Harto, konstituert direktør for næringspolitikk. 

Allerede under arbeidet med  konkurranseloven under Graverutvalget i 2003, foreslo NHO en uavhengig konkurranseklagenemnd.

- Dette vil bidra til å styrke bedriftenes rettssikkerhet, sier Harto. 

Styrker selvstendigheten

Med en ny konkurranseklagenemnd blir det en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven. Dette vil også styrke Konkurransetilsynets selvstendighet.

Etablering av nemnda vil skje i løpet av andre halvdel av 2016. Regjeringen vil utrede om den nye nemnda på sikt kan fusjoneres med andre klagenemnder.

- Vi er glad for at regjeringen har som ambisjon å sikre sterke klageorgan for næringslivet. NHO har jo et ønske om at Klageorganet for offentlige anskaffelser (Kofa) skal bli et bindende klageorgan, sier Harto. 

Den nye nemnda skal overprøve de vedtak fra Konkurransetilsynet som i dag behandles i Nærings- og fiskeridepartementet, samt de vedtak om overtredelsesgebyr som i dag overprøves direkte for domstolene.