Ny nemnd for ansattes representasjon i styrer

Det er Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven som nå behandler saker om ansattes representasjon i styrer. Bedriftsdemokratinemnda ble avviklet fra nyttår.

#205

Bedriftsdemokratinemndas leder Gudmund Knudsen, her flankert av Halvor E. Sigurdsen i NHO og Gro Granden i LO, har behandlet sin siste sak. (Foto: Karianne Engen Nybakk)

Publisert 26.01.18

Næringsjus

Reglene om representasjon for ansatte er samtidig forenklet noe, blant annet slik at det ikke alltid er nødvendig å søke om ordninger som skal vare i mindre enn to år, se nærmere her.

Søknader til nemnda sendes Arbeidstilsynet, som er sekretariat for nemnda. Mer informasjon om søknader mv. finner du her.

NHO-medlemmer som ønsker veiledning om saker om ansettes representasjon i styrer kan kontakte NHO.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694