Ny tjeneste med informasjon om europeiske bedrifter

Med EUs nye online BRIS-tjeneste finner du nå opplysninger om bedrifter i elleve land i Europa. Etter hvert skal hele EØS-området bli en del av tjenesten.

Publisert 29.06.17

Næringsjus

Har du navn eller organisasjonsnummer for en bedrift, kan du søke opp andre opplysninger, som adresse, styremedlemmer og daglig leder. Det skal også bli mulig å bestille vedtekter, regnskaper og andre selskapsdokumenter for bedriftene.

BRIS

På samme måte kan utenlandske bedrifter og myndigheter enkelt finne den informasjonen som er registrert i Brønnøysundregistrene om norske selskaper.

Det er et EU-direktiv som bestemmer at landenes registre for bedrifter skal knyttes sammen. BRIS er nemlig forkortelsen for "Business Registers Interconnection System".

Husk at alle bedrifter – både norske og utenlandske – selv skal oppgi foretakets navn og organisasjonsnummer på hjemmesider og på brev og forretningsdokumenter. Aksjeselskaper skal dessuten angi at de er registrert i Foretaksregisteret, at de er et aksjeselskap, hovedkontor og eventuelt at selskapet er under avvikling.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694