Nyttår: Nye regler for bedriftene

Fra 1.januar innføres det nye regler for bedrifter på en rekke områder som at det blir slutt for årsberetning for små foretak og nye krav til CO2-utslipp fra busser og lastebiler.

#205

Nye regler for CO2-utslipp for busser og lastebiler fra 1.januar. #120 Fotograf: Marcus Pasveer

Publisert 27.12.17

Næringsjus

Fra nyttår er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 prosent.  Dette er den samme renten som ble fastsatt fra 1. juli 2017. 

Les mer:

 

Slutt på årsberetning for små foretak.

  

Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet:

 

Nye regler i markedsføringsloven om markedsføring ved telefon og adressert post

 Samferdsel

Ved offentlige anskaffelser av kjøretøy skal det fra 1. januar 2018 stilles krav om maksimalt CO2 utslipp på 85 g/km for personbiler. Busser og lastebiler skal minst tilfredsstille Euro-V krav.

 

Regelverket vil åpne for utprøving av selvkjørende kjøretøy og skal sikre at slik utprøving skjer gradvis, i takt med teknologiutviklingen og innenfor rammer som ivaretar trafikksikkerhet og personvern.   

 

Her er flere detaljer fra Samferdselsdepartementet:  

 Arbeidsdepartementet

Maksimal stønadsperiode for arbeidsavklaringspenger – AAP – blir redusert fra fire til tre år. Vilkårene for forlengelse skjerpes. Det innføres en karensperiode på 12 måneder før det er mulig å søke AAP på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode.   Les mer her: