Pensjonsgrense kan gi økt lederlønn

Regjeringen innfører nye retningslinjer for lederlønn i selskaper der staten er eier. NHO er kritisk til deler av dette.

Næringsminister Monica Mæland innfører nye retningslinjer for lederlønn. (Foto: NFD)

Publisert 13.02.15

Næringsjus

Fra og med i dag innfører regjeringen nye regler som skal stanse pensjoner på over en million kroner i året, tilsvarende 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk, synes pensjonsgrensen er «uklok».

- Vi synes det er uklokt å sette en grense der. Mange ansatte har i dag en høyere pensjon, men så kommer det en særregel for lederne, sier Brubakk til Dagens Næringsliv.

Han tror det vil føre til høyere sjefslønninger.

- Selskapene må da vurdere annen kompensasjon, som fort kan resultere i høyere lønninger. Det er skuffende og overraskende at regjeringen valgte å sette en slik grense, sier Brubakk.

Avviker lite

For øvrig avviker de nye retningslinjene lite fra den forrige regjeringens politikk, men er noe mer eksplisitte på at de ikke er ment å endre ansvarsforholdene mellom eier og selskapets besluttende organer, noe Brubakk ser positivt på.

Det tydeliggjøres også at retningslinjene skal gjelde for statens stemmegivning i forbindelse med lederlønnserklæringer på selskapenes generalforsamlinger. I heleide selskaper er de da avgjørende – i deleide av noe mindre betydning. I praksis vil likevel staten med minst 33,5 prosent av stemmene på generalforsamlingen i de aller fleste tilfelle ha flertall. Retningslinjene innebærer derfor en sterk føring på styrenes utforming av sin lederlønnspolitikk. Eventuell bonus begrenses fortsatt til 50 prosent av fastlønn, og opsjonsordninger er fortsatt ikke aktuelt.

I likhet med i dag kan selskapene avvike når de finner at det er påkrevet, og begrunne dette, etter et "følg eller forklar"-prinsipp. For øvrig bygger staten til dels på de retningslinjene for lederlønnsfastsettelse som også er nedfelt i Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelses (NUES) anbefaling, og som alle børsnoterte foretak må vise hvordan de forholder seg til.