Registrer digital adresse i Altinn!

Stadig oftere sender det offentlige meldinger, vedtak og lignende digitalt til bedrifter. Registrerer du en digital adresse i Altinn, får du egne varsler om henvendelser fra forvaltningen.

#205

Illustrasjonsfoto: Fotograf: Yuri Arcurs

Publisert 20.09.17

Næringsjus

- Det er bare et spørsmål om tid før dette blir obligatorisk, så man kan like gjerne registrere adresse først som sist, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO.

I en høring om digital varslingsadresse har NHO særlig pekt på behovet for grundig informasjon til bedriftene før registrering blir obligatorisk.

Slik registrerer du varslingsadresse
Du registrerer kontaktinformasjon ved å logge deg på i Altinn. I det øverste blå båndet klikker du på "Profil, roller og rettigheter". Der velger du hvilken bedrift det gjelder. 

#205

Så kan du fylle inn kontaktinformasjon om deg selv ("Din kontaktinformasjon for virksomheten"), mobilnummer, epostadresse eller begge. Du kan skreddersy hvilke typer av saker du vil ha varsel om.

#205

Du kan også fylle inn kontaktinformasjon for andre personer ("Felles kontaktinformasjon for virksomheten"). Her kan du registrere flere mobilnumre eller epostadresser, for eksempel en "post@"- eller "firmapost@"-adresse, som flere i bedriften har tilgang til.

#205

Vær oppmerksom på at det er forvaltningen selv som bestemmer hvordan en henvendelse skal varsles og sendes.

På Altinn.no kan du kan lese mer om hvordan du kan administrere tilgangen til tjenester i Altinn på vegne av bedriften.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Telefon
23088316