Regjeringen: Butikker skal avvise store kontantbeløp

Det blir forbudt å betale for varer med mer enn 40 000 kroner i kontanter, foreslår Regjeringen.

#205

I følge regjeringens forslag, skal butikker avvise kontantbeløp over 40 000 kroner.

Publisert 03.04.17

Næringsjus

Spesielt for butikker som selger dyre varer har dette stor betydning, selv om de omtrent aldri mottar så store kontantbeløp. De slipper nemlig å etterleve et regelverk om hvitvasking, et regelverk som bare blir mer og mer komplisert.

- Når det kommer enda flere regler om noen måneder, ville det blitt masse nytt å sette seg inn i for bedriftene, dette er vi glad for at de nå slipper, sier Halvor E. Sigurdsen, fagleder for næringsjuss i NHO. 

Blir forslaget vedtatt, slipper butikker å lage risikovurderinger, ha interne rutiner, kontrollere kunder, undersøke mistenkelige handler, rapportere til Økokrim, og så videre, og så videre, sier Sigurdsen. 

Den viktigste begrunnelsen for forslaget fra Regjeringen er å forebygge og motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Men Regjeringen har også lagt vekt på kostnadene for næringslivet. 

Prop. 76 L (2016 - 2017) - Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)

 

 

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694