Pub slipper dobbeltstraff: – Viktig for hele reiselivsnæringen

Bot og inndragning av skjenkebevilling er et brudd på forbudet mot dobbeltstraff i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), slår Sivilombudsmannen fast.

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Publisert 28.11.14

Næringsjus

Dermed mister ikke Londskråga Pub i Kristiansand skjenkebevillingen i fire uker.

Det er første gang en offentlig instans i Norge kommer til en slik konklusjon i skjenkesaker.

Dette er en seier for bedriften, som allerede har gjort opp for seg ved å betale boten, men uttalelsen er også viktig for hele næringen fordi den styrker rettssikkerheten til serveringsbedrifter, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Pub slipper dobbeltskatt

Londskråga Pub slipper dobbel straff