Trekker varsel om revisjon av morselskap

På anmodning fra NHO har Miljødirektoratet trukket en gebyrbelagt revisjon av et morselskap.

Publisert 19.08.15

Næringsjus

NHO har i brev til Miljødirektoratet ført juridisk argumentasjon for hvorfor morselskapet Norsk Gjenvinning Norge AS ikke skal være ansvarssubjekt etter forurensningsloven og internkontrollforskriften når den forurensende aktiviteten foregår i datterselskaper, og ikke i morselskapet selv.

- Det er positivt at varselet om gebyrbelagt revisjon er nå er trukket. For Norsk Gjenvinning Norge AS innebærer dette en besparelse på 84 800 kroner, sier advokat Andreas Pihlstrøm i NHO.

Kontakt oss

Andreas Pihlstrøm

Advokat

Næringsjus

andreas.pihlstrom@nho.no
Mobil
92818332