Uavhengig konkurranse-klagenemnd

NHO støtter opprettelsen av en uavhengig konkurranseklagenemnd som nå foreslås av offentlig utvalg.

Publisert 12.11.14

Næringsjus

- NHO forslo dette allerede da den nåværende konkurranseloven var under utarbeidelse i 2003, som et tiltak for å unngå politisk overprøving av konkurransetilsynets avgjørelser. Dette kan være særlig viktig i fusjonskontrollsaker, kommenterer avdelingsdirektør Ingebjørg Harto i NHO.

- En slik nemnd vil bidra til at næringslivet har trygghet for at konkurranseloven håndheves på en måte hvor det er konkurransefaglige og ikke utenforliggende og mulig politiske hensyn som tas.