Umusikalsk forslag om doble gebyrinntekter

NHO reagerer på et forslag om dobling av gebyrinntektene til Miljødirektoratet.

NHO anbefaler at forslaget fra Miljødirektoratet forkastes. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Publisert 19.10.15

Næringsjus

- Det er ikke dette næringslivet trenger nå, sier advokat Andreas Pihlstrøm, som viser til at bedriftene allerede betaler om lag 2 milliarder i ordinære tilsynsgebyrer for jobben Miljødirektoratet og andre statlige tilsynsetater gjør.

Miljødirektoratet foreslår enkelt sagt en dobling av gebyrinntektene de tar inn på vegne av staten. Samlet er gebyrøkningen på 35,5 millioner kroner for arbeid med tillatelser og tilsyn på miljøområdet. På det meste øker gebyret for behandling av en ny tillatelse med over 200.000 kr. Dette innebærer en økning med 277 prosent i forhold til gjeldende høyeste sats. Og gebyret må betales selv om tillatelse gis eller ikke.

- Det kuttes nå tusenvis av arbeidsplasser innenfor deler av industrien for å redusere kostnader. Å øke gebyrene så betraktelig som det legges opp til er absolutt ikke ønskelig sett fra næringslivets ståsted, heller ikke i et samfunnsmessig perspektiv. Næringslivet har behov for lettelser i det fiskale trykket fra staten, og gebyrøkningen som foreslås motvirker dette.

- Vi er uenige i at det er et behov for en markant økning i dagens gebyrsatser. NHO anbefaler at forslaget forkastes.