Utvalg skal vurdere om konkurransen går riktig for seg

Regjeringen vil vite om offentlige og private aktører konkurrerer på like vilkår. På høy tid, mener NHO.

Arnhild D. Gjønnes

Arnhild D. Gjønnes jubler over nytt utvalg. Fotograf: Moment studio

Publisert 13.06.16

Næringsjus

Private aktører mener de blir skviset ut av det offentlige i enkelte anbudskonkurranser. Et av hovedspørsmålene er om offentlige aktører kan levere billigere anbud, fordi deler av kostnadene kan skjules i resten av virksomheten.

Gjennomslag for NHO

Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad med hverandre. Og nå setter regjeringen altså ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak som kan styrke konkurransen.

- På høy tid, sier Arnhild Dordi Gjønnes, fungerende avdelingsdirektør for næringsjus i NHO.
- Det er supert at Regjeringen setter ned et utvalg for å se på konkurranseflaten mellom offentlige og private aktører, det har NHO etterspurt gjennom flere år.

Arbeidsgruppen skal ledes av professor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo (UiO). NHO vil også ha en representant i gruppen.

Les mer om utvalget her

NHO har nedsatt en egen gruppe med bedrifter som diskuterer problemstillingen konkurranse på like vilkår. Leif Belsvik fra NorTekstil leder arbeidet. BDO har fått i oppdrag å utrede problemstillingen, som inneholder utfordringer som næringslivet møter når det offentlige konkurrerer med privat næringsliv.

Bør overlate markedet til private

- NHO mener at det offentliges hovedoppgaver er å utøve offentlig forvaltningsmyndighet og lovpålagte oppgaver i klassisk forstand. Offentlige etater bør være varsomme med å gå inn i rene kommersielle markeder. NHO ønsker ryddige og profesjonelle bestillere i stat og kommune, som ikke stenger private bedrifter ut. Det offentlige bør drive med det de er gode på – kjernevirksomheten - og overlate markedet til private aktører, sier Gjønnes.

Også Abelia er fornøyd med at dette utvalget settes ned.

- Det er helt avgjørende for kunnskaps- og teknologibedriftene at utvalget kommer med konkrete forslag til aktiviteter som i dag skjer i statlig regi, men som kan og bør overlates til markedet. Konkurransetilsynet må få mandat til å se på konkurransen mellom offentlige og private aktører, og det nye utvalget må komme frem til en prinsipiell grense for kommersielle aktiviteter i offentlig regi, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.