VARSLINGSLISTEN

Verktøy mot villedende markedsføring

Varslingslisten gir gode råd om forebygging og håndtering av fakturabedragerier, kataloghaivirksomhet og villedende markedsføring. Etter ti års drift, har nettsiden fått ny drakt.

Den ti år gamle Varslingslisten fremstår i dag i ny drakt.

Publisert 24.02.15

Næringsjus

Muligheten for å hjelpe andre næringsdrivende gjennom rapportering av egne erfaringer er forbedret gjennom et nytt elektronisk varslingsskjema.

Varslingslisten har gjennom sine ti år, gitt råd til og hjulpet mange små og mellomstore virksomheter som har følt seg utsatt for useriøs og villedende markedsføring eller ren svindel.

Ulike svindelmetoder

Kreativiteten blant de useriøse aktørene er stor og fremgangsmåtene er mange. En vanlig svindelmetode går ut på å sende bedriften en faktura uten forutgående avtale eller bestilling i håp om at denne likevel skal bli betalt.

En annen vanlig metode er å utforme et tilbud på en slik måte at det hos bedriften oppfattes som en faktura som må betales.

Enda en annen vanlig metode går ut på å ringe bedriften med forespørsel om å fornye det svindleren påstår er en eksisterende katalogoppføring.

Selvhjelpsverktøy

Varslingslisten er et selvhjelpsverktøy for norske bedrifter, slik at de lettere kan gå klar av useriøse fremgangsmåter og salgsfremstøt, og slik at de lettere kan håndtere en vanskelig situasjon de har havnet i. Bedriftene kan på varslingslisten.no:

  • selv få hjelp ved å lese tips og artikler
  • hjelpe andre bedrifter ved å rapportere egne erfaringer

På bakgrunn av rapportene som bedriftene sender inn, vil Varslingslisten løpende oppdatere oversikten over de mest benyttede fremgangsmåtene samt tilhørende råd for hvordan man kan forebygge og håndtere disse. Rapportene er også en viktig kilde til NHOs arbeid med å bekjempe useriøse aktører i dette markedet.

Kontakt oss

Fredrik Mohn Lian

Advokat

NHOs advokattjenester

fredrik.mohn.lian@nho.no
Mobil
90859336