Vil ha enklere aksjeregler

Advokat Olav Fr. Perland i Wiersholm mener det kan være grunn til å oppheve særregelen i aksjeloven om avtaler mellom selskap og aksjonær.

#205

Advokat Olav Fr Perland (t.v.) i munter samtale om aksjeloven med utvalgsleder og BI-professor Thore Bråthen og utvalgets sekretær, Stine Winger Minde.

Publisert 24.06.16

Næringsjus

- Her er det stort rom for å forenkle, sier advokat Perland. På oppdrag fra NHO har han og kollegaen advokat Sverre Sandvik vurdert særregelen. 

Et eget lovutvalg vurderer nå forenklinger i aksjeloven. Perland og Sandviks utredning er sendt til lovutvalget. NHO håper vurderingene hans kan ende med at loven blir endret, til beste for bedriftene.

Dagens regler går ut på at generalforsamlingen i et selskap må behandle en del avtaler av en viss størrelse mellom et aksjeselskap og aksjonærer eller andre nærstående. Dessuten trenger man en egen revisorgodkjent redegjørelse som må registreres i Foretaksregisteret.

- Hver dag håndterer norske aksjeselskaper 10-15 slike avtaler etter særreglene. Det tar tid og det er dyrt, sier Halvor E. Sigurdsen i NHO. Det skulle ikke overraske meg om reglene koster norske aksjeselskaper 100 millioner kroner i året til sammen, sier han, med henvisning til de 3 500 avtalene som ble meldt til Foretaksregisteret i 2014.