Offentlig sektor og næringslivet

Stat og kommuner er viktige premissgivere for vekst og utvikling i næringslivet ved å levere tjenester av høy kvalitet, sikre effektiv planlegging og forvaltning og ved å være et viktig marked for mange bedrifter.

Helse og velferd

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Kommune-NM 2016

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Nyheter

 • En reform som må fortsette

  Forslaget til nytt kommunekart gir 358 kommuner og 10-11 regioner. - Dette er en reform som må fortsette de neste årene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  22. februar 2017
 • Gjennomslag i ny yrkesfagmelding

  - NHO Oslo og Akershus er svært fornøyd med byrådets nye yrkesfagmelding. NHO har fått gjennomslag for mye av vår politikk, sier regiondirektør Nina Solli.

  1. desember 2016
 • Bedriftene vil ha flere lærlinger

  -På våre 70 bedriftsbesøk denne høsten er det en ting som går igjen: Bedriftene vil ha mer faglært arbeidskraft, sier regiondirektør Nina Solli.

  7. desember 2016

Publikasjoner

 • Kommune-NM 2015

  Kyst- og bykommuner gjør det bedre. Små innlandskommuner gjør det dårligere. Det er fasiten for NHOs Kommune-NM, der Sola går helt til topps.

  10. august 2015
 • NæringsNM 2014

  Vi ser at de største byregionene gjør det gjennomgående best i NHOs Nærings-NM 2014.

  25. februar 2015

Kontakt

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Energi, klima og samferdsel

per.langeland@nho.no
Telefon
23088155
Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Forskning, innovasjon og digitalisering

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636