Offentlig sektor og næringslivet

Stat og kommuner er viktige premissgivere for vekst og utvikling i næringslivet ved å levere tjenester av høy kvalitet, sikre effektiv planlegging og forvaltning og ved å være et viktig marked for mange bedrifter.

Helse og velferd

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Kommune-NM 2016

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Nyheter

 • 356 kommuner etter første etappe

  - Skal vi få et kommune-Norge som leverer gode tjenester til innbyggere og bedrifter, kan ikke reformen stoppe med 356 kommuner, sier Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO.

  5. april 2017
 • En reform som må fortsette

  Forslaget til nytt kommunekart gir 358 kommuner og 10-11 regioner. - Dette er en reform som må fortsette de neste årene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  22. februar 2017
 • Feil om privat velferd

  De private leverandørene er et viktig supplement til det offentlige tilbudet, skriver Nina Solli og Dag Ekelberg.

  8. november 2016

Publikasjoner

 • Kommune-NM 2015

  Kyst- og bykommuner gjør det bedre. Små innlandskommuner gjør det dårligere. Det er fasiten for NHOs Kommune-NM, der Sola går helt til topps.

  10. august 2015
 • NæringsNM 2014

  Vi ser at de største byregionene gjør det gjennomgående best i NHOs Nærings-NM 2014.

  25. februar 2015

Kontakt

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Telefon
23088155
Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Forskning, innovasjon og digitalisering

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636