Offentlig sektor og næringslivet

Stat og kommuner er viktige premissgivere for vekst og utvikling i næringslivet ved å levere tjenester av høy kvalitet, sikre effektiv planlegging og forvaltning og ved å være et viktig marked for mange bedrifter.

Helse og velferd

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Kommune-NM 2017

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Publikasjoner

Kontakt

Per Øyvind Langeland

Avdelingsdirektør

Næringspolitisk avdeling

per.langeland@nho.no
Telefon
23088155
Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636