- En seier for pasientene

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til hvordan fritt behandlingsvalg innen spesialisttjenesten skal gjennomføres. Ordningen er gode nyheter for både pasienter og private tilbydere av helserelaterte tjenester, mener NHO Service.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i dag frem regjeringens reform fritt behandlingsvalg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie la i dag frem regjeringens reform fritt behandlingsvalg.

Publisert 23.01.15

Offentlig sektor og næringslivet

Regjeringen foreslår å slå sammen fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg til en felles ordning, der pasientene kun trenger å forholde seg til en instans, og kan oppleve ett helsevesen.

- Dette er en seier for pasientene og helt i tråd med våre anbefalinger, sier adm. direktør i NHO Service, Petter Furulund.

Reformen skal redusere ventetiden og øke valgfriheten for pasientene, ved at ledig kapasitet hos godkjente private leverandører benyttes.

- Vi opplever at mange av de innspillene vi kom med i høringsprosessen har blitt lyttet til og vektlagt i utformingen av ordningen. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier Petter Furulund.

Les hele saken på NHO Services hjemmeside.