- Lær av svenskene

Norske fagforeninger bør lære av svenske kolleger i helse- og omsorgssektoren, som oppfordrer medlemmer til å bli helsegründere, mener NHO.

Finansavisens oppslag om saken.

Publisert 28.05.14

Offentlig sektor og næringslivet

Finansavisen skrev lørdag om det svenske Vårdforbundet, som arrangerer gründerkurs for medlemmene sine. Fagforeningen ønsker at flere ansatte i helsevesenet starter egne, private omsorgsforetak.

Mandag fulgte avisen opp, der Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund kontant avviser tanken om å overføre dette til Norge.

- Her bør Fagforbundet og Sykepleierforbundet lære av sine svenske søsterorganisasjoner. Vi vil gjerne samarbeide om slike kurs, er NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lunds respons.

Hun mener at fagforbundene må slutte å se på private innslag som trusler, men heller se fordelene private aktører kan bidra med.

Adm. direktør Petter Furulund i NHO Service støtter henne på dette: - Private aktører kan tilføre nye arbeidsformer og innovasjon. For å løse utfordringene i helse- og omsorgssektoren er vi avhengig av private som leverandører og supplement til det offentlige.

- Det svenske sykepleierforbundet har i mange år oppfordret medlemmene til å bli gründere. De vet at deres medlemmer er tjent med å ha flere arbeidsgivere å velge mellom. 

- Det er viktig at sykepleiere kan se muligheten til å drive med egen virksomhet innen sitt fag. Fagforeningene må ikke se sin oppgave som å begrense muligheten for egne medlemmer, sier Nina Torp Høisæter. Hun har bakgrunn både som medlem i Sykepleierforbundet, helsegründer og NHO-tillitsvalgt.

- Private aktører med helsebakgrunn som skaper sin egen virksomhet gir mangfold og mulighet for utprøving av andre løsninger, sier Torp Høisæter.