- Ordførere må føre an

37 prosent av ordførerne i Norge mener deres kommune bør slås sammen med andre. - Positive toner, men burde vært flere, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Kart over NHOs forslag til nye kommuner i Agder.

NHO Agders forslag til kommunesammenslåinger på Sørlandet.

Publisert 11.04.16

Offentlig sektor og næringslivet

Det er NRK som har spurt landets ordførere om deres forhold til egen kommune og sammenslåing. 359 av disse svarte.

Undersøkelsen viser at det er omtrent like mange som ønsker at grensene bør være som i dag, som ønsker sammenslåing. Flertallet mener det bør være færre kommuner i eget fylke. Ingen ønsker flere. 45 prosent mener det i gitte tilfeller, der for eksempel en kommune blokkerer for andre som ønsker å slå seg sammen, kan åpnes for tvangssammenslåing.

- Vi ser at det gjenstår mye før vi kan kalle resultatet en reform. Foreløpig ser det ut som en middels revisjon av kommunekartet, sier næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto.

Det rører på seg

- Men samtidig ser vi nå at ting rører på seg. I høst, etter valget, fikk vi inntrykk av at ingenting skjedde. Men nå skjer det noe. Det foreligger flere konkrete planer og en rekke intensjonsavtaler om sammenslåinger rundt omkring i landet.

Ifølge Kommunal Rapport [krever innlogging] er status per 1. april slik:

  • 11 kommuner har søkt om sammenslåing til fem nye
  • 150 er enige om intensjonsavtale
  • 114 forhandler eller har vedtatt å starte forhandlinger
  • 93 utreder eller sonderer
  • 60 kommuner har avsluttet prosessen og vedtatt å fortsette som egen kommune

- Nå er det viktig at ordførerne går foran med politisk lederskap. Tiden er overmoden for en omfattende kommunereform som resulterer i vesentlig færre kommuner. Som igjen sikrer et godt og effektivt velferdstilbud i fremtiden, sier Harto.