NHOs KOMMUNE-NM

- Roper på kommunereform

Kyst- og bykommuner gjør det bedre. Små innlandskommuner gjør det dårligere. Det er fasiten for NHOs Kommune-NM, der Sola går helt til topps.

Norgeskart med kommunevåpen til Sola, Stavanger og Bærum.

Sola, Bærum og Stavanger kommune scorer høyest.

Publisert 30.07.15

Offentlig sektor og næringslivet

- Dette er en utvikling som roper etter kommunereform, mener Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

- Vi trenger større og mer slagkraftige kommuner over hele landet. De store regionene kommer til å vokse seg større, og da er det viktig at vi ikke sitter igjen med mange små kommuner som sakker akterut, sier Brubakk.

Sola er, i år som i fjor, den høyest rangerte kommune i NHOs Kommune-NM. Deretter følger Bærum og Stavanger.

Blant regionene rangeres Akershus Vest (Asker og Bærum) høyest, foran Nord-Jæren og Oslo. 

Sjekk din kommune her!

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på 22 indikatorer. Indikatorene er delt inn i fem forskjellige områder:

  • Næringsliv
  • Arbeidsmarked
  • Demografi
  • Kompetanse
  • Kommuneøkonomi

Årets barometer viser at det har blitt mindre forskjeller i verdiskaping, mens forskjellene særlig har økt for enkelte av indikatorene innenfor kommuneøkonomi.

Hovedbildet er at de høyest rangerte kommunene ligger i det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Kommunene i innlandet ligger nærmere gjennomsnittet, mens kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i innlandet på Østlandet.

Her får du hele rapporten om Kommune-NM

Reform gir økte muligheter

- Det er en generell trend at større kommuner med høy befolkningstetthet kommer bedre ut enn de små. Det indikerer at kommunereform er viktig også for å sikre god næringsutvikling, sier Brubakk.

Brubakk viser til at kommunereform også gir økte muligheter for å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunen, gir økt handle- og påvirkningskraft og bedre muligheter for å se areal- og infrastruktur i sammenheng. I tillegg vil det gi økte muligheter for mer kostnadseffektiv drift og gjennomføring av mer profesjonelle innkjøp.

Kommunene og regionene som rangerer høyest har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter og de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologi. Flere innlandsregioner, som Øvre og Nedre Romerike og Hamar, rangeres også høyt. Disse ligger i det sentrale Østlandet, og har god demografisk utvikling og kommuneøkonomi.

Les også: 5 argumenter for større kommuner

Oljeprisfall virker ikke ennå

- Nedgangen etter fallet i oljeprisen synes ennå ikke å ha påvirket resultatene i stor grad. Det kan ha sammenheng med at det tar tid før en varig nedgang påvirker befolkningsutvikling og kompetansegrunnlaget lokalt. Det gjelder særlig for større kommuner med et mer variert arbeids- og næringsliv, sier Brubakk.

Samtidig er siste tilgjengelige statistikk i denne sammenheng hovedsakelig fra 2014. Den siste tids endringer blir dermed ikke fanget opp i undersøkelsen.

Bedriftenes konkurransefortrinn er nært knyttet til den lokale demografiske og økonomiske utviklingen, samtidig som vekst og utvikling i lokalt næringsliv er et viktig grunnlag for befolkningsutvikling og kommuneøkonomi.

- Derfor er det viktig å følge med på utviklingen i lokale forhold og hva som kan legge til rette for økt vekst og næringsutvikling. Det er særlig viktig i et år med lokalvalg, sier Brubakk.

 Les hele rapporten om Kommune-NM

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636
Einar Jakobsen

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi

Einar.Jakobsen@nho.no
Telefon
23088152