- Småkommuner kan ikke diktere

- Småkommuner må ikke få diktere premissene for at vi får en mer fremtidsrettet kommunestruktur, sier Ingebjørg Harto i NHO.

I Møre og Romsdal var det femten folkeavstemninger mandag. Her slik NHO Møre og Romsdal ser for seg kommunekartet.

Publisert 26.04.16

Offentlig sektor og næringslivet

Mandag hadde 24 kommuner folkeavstemning om kommunesammenslåing, på det som ble beskrevet som «supermandag». I omkring halvparten av kommunene ble det flertall for sammenslåing, mens den andre halvparten sa nei. I stor grad er de minste kommunene også mest negative til sammenslåing.

- Det er selvfølgelig gunstig om kommunene selv finner ut at de står bedre sammen. Men det kan ikke være slik de kommunene som vil gå kortest skal bestemme tempo og omfang. Det er udemokratisk, sier Harto, som er næringspolitisk direktør i NHO.

Løses ikke av kommunene alene

- Det er få, om noen, eksempler internasjonalt på at slike reformer løses av kommunene alene. Det brenner nå et blått lys for hva lokalpolitikerne kan få til. Det vises også ved valgdeltakelsen under gårsdagens folkeavstemninger, som enkelte steder var under 20 prosent.

- Vi har forventet at lokalpolitikerne viser lederskap. Resultatene aktualiserer det som hele tiden har vært NHOs posisjon: Det er vårt folkevalgte organ Stortinget som har som plikt å legge tydelige premisser for hvordan fremtidens kommunale tjenester og forvaltning bør organiseres.

Kraftig endring på femti år

- Dagens oppflisede kommunekart handler om Norge for femti år siden. Siden den gang har den økonomiske geografien blitt endret kraftig, mens den politiske geografien består. - Det er viktig, for større og mer slagkraftige kommuner vil løse oppgavene bedre for bedriftene og for innbyggerne.

- Å fortsette som før vil ikke bli som før. Tvert imot vil lokaldemokratiet svekkes dramatisk, om man ikke velger å slå sammen, lage sterkere og mer robuste kommuner som favner naturlige bo- og arbeidsregioner. Det vil gi økt handlings- og påvirkningskraft i mer krevende tider som står foran oss.