- Støre løper unna egne skattelettelser

- Blekket på skatteforliket rakk ikke å bli tørt før Jonas Gahr Støre løp unna betydningen av skattelettelser, sier direktør for næringspolitikk i NHO Ingebjørg Harto.

#205

Ingebjørg Harto: - Regnestykket som burde engasjere Arbeiderpartiet er gevinsten samfunnet får av lønnsomme jobber i privat sektor.

Publisert 24.05.16

Offentlig sektor og næringslivet

Skattesystemet må gjøre det attraktivt å skape lønnsomme arbeidsplasser på lengre sikt

–  Hvis målet er å skape arbeidsplasser, så er offentlige kjøp av varer og tjenester 70 ganger mer effektivt enn skattekutt, sier Aps leder Jonas Gahr Støre til VG og viser til SSBs KVARTS-beregninger. 

– Men det er ikke noe nytt at økte offentlige utgifter gir størst effekt på kort sikt. Men det fortrenger investeringer i privat, konkurranseutsatt sektor og bidrar til at offentlig sektor vokser på bekostning av næringslivet, sier Harto. 
– I det virkelig liv holder det ikke med å kaste bensin på bålet. Pengebruken må være bærekraftig på sikt og finansieres på en effektiv måte. 

Skattesystemet må gjøre det attraktivt å investere i verdiskaping og skape lønnsomme arbeidsplasser på lengre sikt. Derfor støttet også Arbeiderpartiet nylig et bredt forlik på Stortinget om blant annet skattekutt. 
– Dette bør Støre lojalt holde seg til. Regnestykket som burde engasjere Arbeiderpartiet er gevinsten samfunnet får av lønnsomme jobber i privat sektor. Skatt i seg selv gir opphav til effektivitetstap i økonomien. Skattesystemets innretning bør minimere dette tapet, og våre forslag til endringer i skattesystemet har det som formål, sier Harto.