199 kommuner i gang med reformen

199 kommuner er nå i gang med å utrede sammenslåing, eller de planlegger å gjøre det, ifølge Kommunal Rapport.

Publisert 21.08.14

Offentlig sektor og næringslivet

Før sommeren vedtok Stortinget å oppfordre alle kommuner til å utrede sammenslåing.

Nå har 124 kommuner vedtatt, satt i gang eller nylig gjennomført en utredning, ifølge Kommunal Rapport. I tillegg diskuterer eller forbereder 75 kommuner utredning.

NHO mener tiden er overmoden for en omfattende kommunereform som resulterer i vesentlig færre kommuner.

Følger utviklingen

Kommunal Rapport har laget et reformkart som viser hvor langt kommunereformen har kommet i hver kommune. Hver måned fremover vil de presentere en oppdatert versjon av kartet.