MINDRE BEDRIFTER

Utfordrer statsmonopolet

Da dr. philos Ragne Kristin Farmen startet GENA i 2005, var det med brennende samfunns-engasjement og et ønske om å bidra til bedre rettssikkerhet. Det får hun ikke lov til.                   " Den inbitte motstanden mot private aktører setter rettssikkerheten i fare", sier hun.

Ragne Kristin Farmen, GENA.

Publisert 25.04.14

Offentlig sektor og næringslivet

Jeg vil bidra til samfunns-utviklingen. Det oppleves som helt meningsløst at man på denne måten utelukker initiativ, kompetanse og kunnskap.

Biologiske spor kan bidra til oppklaring av alt fra voldtekter til vinningsforbrytelser, og GENA tilbyr raske og kvalitetssikrede DNA-analyser til norsk strafferettspleie. Mens ventetiden hos Rettsmedisinsk institutt kan være flere måneder, leverer GENA svar på to–tre dager. Dessuten er den lille, private aktøren svært treffsikker. Problemet er bare at politiet ikke får lov til å bruke GENA.

– Regjeringen har bestemt seg for at private analyseinstitutter ikke skal brukes, av rent ideologiske prinsipper, forteller GENA-gründer Ragne Kristin Farmen. Hun mener bestemt at GENA er både bedre og raskere enn den statlige monopolisten. – Vi må være best på pris, tid, service og kvalitet. Det er våre konkurransefortrinn, sier Farmen. 

Sporhunder. I januar 2013 fikk GENA etter mange år sin første offentlige kontrakt. Stavanger kommune ønsker å øke antall politianmeldelser fra personer som oppsøker det kommunale voldtektsmottaket. Et viktig virkemiddel er å undersøke om det finnes biologiske spor som kan brukes i etterforskningen. Svar vil foreligge innen 72 timer, anonymisert, og uforpliktende. 

– Hvis du må vente i fem–seks måneder på å få svar, blir terskelen for å anmelde overgrepet høy. Derfor vil Stavanger kommune ha vår hjelp, sier Farmen. Statsadvokaten har bedt Stavanger kommune bryte kontrakten med GENA, men kommunen har ikke latt seg presse.

Et kinderegg. – Denne innbitte motstanden mot private aktører setter rettssikkerheten i fare, sier Farmen. Hun opplyser at hun, før hun startet GENA, hadde møter med både Kripos, Politidirektoratet og justiskomiteen på Stortinget. Hun fikk tilbakemeldinger om at det var behov for et uavhengig second opinion fagmiljø. Hun fikk også etablererstipend fra Innovasjon Norge, og hadde SIVA på eiersiden.

– Så kom regjeringsskiftet, og dermed helt nye rammevilkår. Nå har jeg i praksis ikke tatt ut lønn på sju år, og selskapet overlever på investorenes velvilje.

Farmen har ni års høyere utdannelse. Før hun startet GENA jobbet hun som kreftforsker på Stavanger universitetssjukehus. Hun er kvinne, realist og gründer – tilsynelatende det reneste kinderegget for politikerne. – Jeg vil bidra til samfunnsutviklingen. Det oppleves som helt meningsløst at man på denne måten utelukker initiativ, kompetanse og kunnskap, sier hun.

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710