Helse og velferd

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Publisert 05.09.13

Det offentlige utøver et stort ansvar innen helse- og velferdsområdet. Likevel utgjør private bedrifter en viktig del av det samlede tilbudet. Helse- og velferdsmarkedet er mangfoldig, og involverer bl.a. tjenesteaktører, industri- og utstyrsaktører, teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, samt konsulenter, arkitekter og byggenæringen. NHO er eneste private arbeidsgiverorganisasjon som organiserer bedrifter fra hele verdikjeden i dette markedet.

Det er store variasjoner mht. modenhet i ulike deler av helse- og velferdsmarkedet. Mye taler likevel for at dette markedet vil være i kraftig vekst i årene fremover, jf. bl.a. demografisk utvikling, endringer i livstil, økt kjøpekraft og økte krav til tjenestetilbudet, mål om raskt tilbake i arbeid etter sykdom, økende krav til effektivitet i det offentlige helsevesenet, mv.

Et næringsliv med sterke og innovative bedrifter er en forutsetning for flere og bedre helse- og velferdstjenester. NHO-fellesskapet jobber derfor for at myndighetenes sikrer at vi lykkes med å ta kunnskapen og kompetansen til bedriftene i bruk. Det gir også gode muligheter for å utvikle nye næringer i Norge.