– Helseforetakene må bli flinkere til å ta i bruk nye løsninger

– Vi har en helsenæring i Norge som er på topp internasjonalt, men helseforetakene er ikke flinke nok til å nyttiggjøre seg denne innovasjonen. Det kan gå ut over tilbudet til pasientene, sier Grete Karin Berg i NHO.

#205

Illustrasjonsfoto.

Publisert 25.04.18

Rapporten «Helsenæringens verdi 2018» ble lansert på seminar i NHO onsdag 24. april.

Les hele rapporten Helsenæringens verdi 2018.

– Jeg frykter at norske pasienter ikke får være med på det digitale skiftet. Det er viktig at helseforetakene og kommunene vektlegger innovasjon i sine anskaffelser slik at vi i fremtiden skal kunne møte veksten i pleiebehovet og samtidig opprettholde et godt helsevesen. Det vil også være negativt dersom Norge som et velutviklet land med en god helsetjeneste, ikke bidrar til å løse morgendagens helseutfordringer. Det er et arbeid som først og fremst må skje gjennom smarte offentlige anskaffelser, sier Grete Karin Berg, som leder NHOs helsesatsing. 

Skal Norge lykkes i dette globale markedet må myndighetene ha en bevisst og helhetlig strategi for hvordan man agerer mot næringen i alle deler av verdikjeden. God offentlig og privat samhandling er avgjørende for utviklingen av helseindustrien. Norge har fordeler i form av et godt helsevesen og store offentlige investeringer i helserelatert forskning.

– Lykkes vi i å utnytte kompetansen som allerede finnes gir det gode muligheter til å bygge en fortsatt sterk helseindustri i Norge, sier Berg som mener at rapporten er et viktig kunnskapsgrunnlag for NHOs innspill til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen for helsenæringen.

Formålet med rapporten er å beskrive helsenæringens omfang, utvikling og bidrag til det norske samfunnet. Rapporten tar sikte på å løfte blikket for å se den private helsenæringen i en større samfunnsmessig sammenheng. Verdiskapingsrapporten for helsenæringen er blitt utgitt årlig siden 2016.

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag av NHO, Abelia, NHO Service og Handel og Legemiddelindustrien (LMI) sammen med en rekke andre aktører.

Hovedfunn i rapport:

  1. Fortsatt høy vekst i hele helsenæringen
  2. Helsenæringen eksporterte for 23,5 milliarder kroner i 2017
  3. 96% av eksportinntektene kommer fra bedrifter med vareproduksjon i Norge
  4. Næringens FoU-innsats øker sterkt, og innovasjonsaktiviteten er høy
  5. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen – men det krever at sykehus og kommuner kan og vil ta i bruk nye teknologier, løsninger og produkter

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380