– Helsevesenet utnytter ikke mulighetene

Ny rapport: – Norske sykehus og kommuner er lite villige til ta i bruk nye løsninger som ville gitt oss mer helse per krone, sier Kristin Skogen Lund. Les hele rapporten fra Menon Economics.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, mener det er et stort potensial for å skape flere jobber i helseindustrien. (Foto: Aksel Jermstad)

Publisert 27.04.17

Skogen Lund er særlig opptatt av at bedriftene innen helseindustrien ikke i tilstrekkelig grad får mulighet til å teste produktene og drive kliniske studier i samspill med sykehusene.

Les hele rapporten: Helsenæringens verdi

– Det kan føre til at bedriftene tar med sin forskningsinnsats og flytter kliniske studier, pilotering og produksjon utenlands og ikke kommer tilbake til Norge. Da går vi i så fall glipp av viktige arbeidsplasser, kompetanse og verdiskaping, sier NHO-sjefen.

Les mer: Enormt potensial i norsk helsenæring

Kommersiell produksjon

Mange av de norske selskapene ønsker å bli i Norge, fordi det er her hodene og kompetansen er.

– Det vil fortsatt være forskning og utviklingen i Norge, men vi vil at det legges til rette for at den kommersielle oppskaleringen og produksjonen også kan skje her hjemme. Det er det som gir arbeidsplasser, sier Skogen Lund og legger til at; ­- Helsenæringen har et stort potensial og vi må gripe mulighetene nå.

I følge rapporten opplever om lag halvparten av bedriftene i helseindustrien den offentlige helsesektoren som lite villig til å ta i bruk nye løsninger og teknologi.

Krevende kunder

Sykehusene bør tenke på seg selv om innovasjonslokomotiver og stille krav ut fra dette. Så må helseministeren også måle sykehusene ut fra den rollen de spiller som innovatører. 

– Sykehusene har ikke inntatt den samfunnsrollen, og de som styrer sykehusene bør fortelle dem hva de skal gjøre, om sykehusene ikke ser det selv, sier Kristin Skogen Lund. Hun mener helseminister Bent Høie har prøvd, men ikke lyktes ennå.

Les også dn.no (krever innlogging): NHO ber sykehusene tenke som Statoil og Hydro

Skogen Lund mener det aller viktigste for helseindustrien er at kundene deres – sykehusene og kommunene – blir gode og krevende kunder. 

– Det ligger et enormt potensiale i hele verdikjeden for helsenæringen fra utvikling og produksjon av legemidler, til medtech, helse-IKT, velferdsteknologi, til løsninger innen helsetjenestene i behandlingsleddet. Hvis sykehusene og de store kommunene inntar rollen som krevende kunder og får en bevisst strategi for å ta i bruk nye løsninger og ny teknologi, vil bedriftene også lettere få tak i privat kapital, de vil raskere internasjonale seg og bli konkurransedyktig.

Kontakt oss

Grete Karin Berg

Fungerende regiondirektør

NHO Buskerud

Grete.k.Berg@nho.no
Mobil
92604380