NHOs Kommunekåringer

NHO arrangerer årlig norgesmesterskap som rangerer norske kommuner og regioner etter hvor godt de gjør det innen næring, attraktivitet og vekstkraft. Resultatene fra NHOs NæringsNM og NHOs KommuneNM er tilgjengeliggjort på vår interaktive kommuneweb.

Publisert 05.09.13

Offentlig sektor og næringslivet

Gå til kommunekåringer

Norgesmesterskap for kommuner
NHOs NæringsNM rangerer kommuner og regioner etter hvor næringslivet gjør det best, dvs. vokser mest, er mest lønnsom, osv. Kåringen utarbeides av Telemarksforskning.

NHOs KommuneNM rangerer kommuner og regioner etter vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsområder (arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft, og kommunal attraktivitet). Kåringen utarbeides av Vista Analyse.

Bedriftenes konkurransefortrinn starter ofte lokalt i bedriftenes eget nærmiljø. Den lokale og regionale samfunns- og næringsutviklingen er derfor avgjørende for mange bedrifters konkurranseevne. Samtidig er vekst og utvikling i lokalt næringsliv er samtidig viktige for å skape og opprettholde attraktive kommuner.

Disse utviklingstrekkene er resultat av beslutninger som tas av enkeltindivider, bedrifter og myndigheter – både sentralt og lokalt. Kommunesektoren har et særskilt ansvar og oppgaver når det gjelder å legge til rette for vekst og utvikling. NHO ønsker å stimulere til økt engasjement om disse utviklingstrekkene og hvordan man kan utløse forbedringspotensialet for vekst og utvikling.

Kåringene inneholder konkrete tall og rangeringer for alle av landets 428 kommuner innenfor en rekke indikatorer. I kommuneweben kan du enkelt skaffe deg oversikt over geografiske forskjeller i landet som helhet og for hvert enkelt fylke. Du kan også få opp den enkelte kommunes relative historiske utvikling de siste fem årene og sammenligne denne utviklingen med andre kommuner.