Sammen for velferd

NHO Service har analysert 200 norske kommuner i forhold til hvor store ressurser som kan frigjøres ved å følge 'beste praksis' (du finner rapportene lenger ned). Beste praksis tar utgangspunkt i kostnadsnivået i de mest ressurseffektive kommunene og prisnivået hos private leverandører.

Publisert 15.01.13

Offentlig sektor og næringslivet

Analysene indikerer hvor store ressurser som kan frigjøres og omdisponeres ved å følge 'beste praksis' på fire helt sentrale kommunale kostnadsområder: sykehjem, hjemmehjelp, renhold og drift av kommunale formålsbygg.

En velfungerende velferdsstat skal levere gode offentlige tjenester til sine borgere. Vi mener nøkkelen til velferdsstatens utfordringer ligger i styrket samarbeid mellom offentlig og privat sektor. NHO Service vil på vegne av bedrifter i tjenestesektoren synliggjøre gevinstene ved et tettere samarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor for å sikre bærekraftige velferdsløsninger. Et samarbeid for mer velferd i kommune-Norge.

Analysene baserer seg på KOSTRA-tall fra 2011.

Kontaktperson: Dag Ekelberg, næringspolitisk direktør i NHO Service E-post: dag.ekelberg@nhoservice.no