- Trenger en endring

Uten endring i regler og lover rundt fiskerinæringen blir villfisksektoren stadig mindre betydningsfull, mener FHL.

Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening om sjømatindustriutvalgets rapport

Publisert 16.12.14

Offentlig sektor og næringslivet

I dag la Sjømatindustriutvalget frem flere forslag til endringer for næringen i en NOU-rapport. Det utvalget generelt sier er at lover og regler rundt fiskerinæringen bør bli mer likt rammevilkårene i øvrig norsk næringsliv.

- FHL mener utvalget har mange positive forslag, de har pekt på en riktig retning, sier Geir Ove Ystmark, avd. dir. i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

- Det er viktig at Norge har flere ben å stå på

Han viser til at villfisksektoren over år har tapt posisjoner i det norske samfunnet.     

- Hvis vi skal ha en villfisksektor som er konkurransedyktig, som har mulighet til å bære en større del av velferden i Norge,  så må vi gjøre endringsgrep.   

- Hvor viktig er dette?

- Det er viktig at Norge har flere ben å stå på. Vi trenger et robust eksportrettet næringsliv. Villfisknæringen har et stort potensiale som vi ønsker skal bli utviklet.      

Villfisksektoren blir mindre viktig uten endringer

Han mener villfisksektoren vil bli stadig mindre betydningsfull uten endring i regler og lover rundt fiskerinæringen blir villfisksektoren stadig mindre betydningsfull, mener FHL.

 Nå vil FHL bruke tiden frem til forslaget blir behandlet til å diskutere dette. 

- Vi vil også ta oss tid til å ta en grundig drøfting både internt og eksternt.

Les mer på FHL sine sider her.