Flere kommuner snakker sammen

NHO er godt fornøyd med at over halvparten av kommunene enten har søkt om sammenslåing, inngått avtale, forhandler eller har vedtatt å forhandle.

Ingebjørg Harto er fornøyd med at prosessen nå har fått en ny dynamikk.

Publisert 18.03.16

Offentlig sektor og næringslivet

Det ser lysere ut for kommunereformen enn på lenge. En oversikt laget av Kommunal Rapport, gjengitt i en større reportasje i Aftenposten fredag, viser at 263 av landets 428 kommuner seriøst diskuterer sammenslåing:

11 kommuner har søkt om sammenslåing til fem nye kommuner. 108 er enige om en intensjonsavtale. I tillegg er 144 kommuner i gang med forhandlinger, eller de har vedtatt å starte forhandlinger.

Dermed ser det ut til at de dystreste spådommene om reformen er gjort til skamme. Det er Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO, fornøyd med.

- At det nå ser ut til å ha kommet en ny dynamikk i prosessen med å slå sammen kommuner er vi veldig fornøyd med, sier hun.

- Ikke hensiktsmessig å stå alene
- Det blir klarere og klarere for kommunene at det ikke er hensiktsmessig å stå alene, og at utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer best lar seg løse innenfor større enheter. Det dreier seg blant annet om tilstrekkelig fagkompetanse og kvalitet i tjenestene som leveres til innbyggerne, og det dreier seg om å se boligbygging og transport i sammenheng som følge av økt sentralisering, sier Harto.

NHO-direktøren mener Regjeringen fortjener ros for forslaget til nytt inntektssystem.

- Det har skapt en nødvendig dynamikk i prosessen, og vi oppfordrer nå opposisjonen og støttepartiene til å slutte opp om forslagene til nytt inntektssystem, sier Harto.

Viktig for byområder

På tross av positive signaler landet rundt, minner hun om at kommunereformen særlig er viktig for bedre planlegging og koordinering i byområder som preges av en fragmentert kommunestruktur.

- Det er ikke likegyldig hvilke kommuner som slår seg sammen. Utgangspunktet til Regjeringen var å skape felles bo- og arbeidsmarkedsregioner. Det betyr at Stortinget ikke kun må se på antall kommuner som har slått seg sammen, men også på selve strukturen, når den samlede forvaltnings- og kommunestrukturen skal behandles i Stortinget neste år.