NHOs NÆRINGS-NM

Sola vinner igjen

Sola kommune topper listen i NHOs Nærings-NM nok en gang. Stavangerregionen er klar vinner blant de 83 regionene.

Publisert 06.01.14

Offentlig sektor og næringslivet

Sola kommune i Rogaland er beste kommune de siste ti årene sett under ett. Årets overraskelse er Berg kommune i Troms, som havner på andreplass, mens fjorårets vinner Sandnes (Rogaland) er henvist til tredjeplass.

Som vanlig de siste årene dominerer vestlandskommunene, med 12 kommuner blant de 20 beste. De små kommunene gjør det generelt svakere i Nærings-NM enn de store. De svakeste kommunene i Nærings-NM 2012 er gjennomgående små kommuner.

På regionlisten følger Trondheimsregionen, Ålesundregionen, Sunnfjord og Bergen etter Stavangerregionen.

Næringspolitisk direktør i NHO, Petter Haas Brubakk, peker på olje, gass og fisk som driveren til de gode resultatene langs kysten, fra Rogaland til Nord-Trøndelag:

- Nord-Norge må i enda større grad få ta del i den kraftige veksten i verdiskapingen som petroleumsindustrien har sørget for de siste 40 årene, sier Brubakk. - Eksporten av fisk vil trolig etter hvert merke gjennombruddet i WTO-forhandlingene nylig der det ble bestemt at grensepasseringer av varer skal skje raskere og til lavere kostnader. Dette har NHO arbeidet hardt for i mange år.

Bergs rykk oppover listen forklarer han slik: - Små kommuner kan ha store endringer fra år til år. Vi mener likevel våre undersøkelser gir et riktig bilde. Det virker som en robust vekst. Berg er motstrøms til andre små kommuner, sier Brubakk til Dagens Næringsliv.

- Ellers har vi merket oss at resultatene fra NM i næringsliv har ført til økt lokal debatt om hvordan man kan bedre næringsklimaet i sin kommune.  Vi er godt fornøyd med at det ikke er uvanlig at lokalpolitikere sammenligner sin kommune med nabokommunen for å triumfere eller for å lære av andres resultater.

Nærings-NM måler næringsutviklingen ut fra fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets relative størrelse. Grunnlaget for årets Nærings-NM er tall fra foretakenes regnskap for 2012.

 

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338