MINDRE BEDRIFTER

Løser samfunnsutfordringer

Det ville bety mye for samfunnsutviklingen hvis vi som leverandører blir utfordret til å tenke nytt, sier Flemming Hegerstrøm, Hospital IT

Flemming Hegerstrø, Hospital IT. Hospital IT utvikler smart teknologi til helsevesenet. Teknologi som gjør livet lettere og tryggere for forbrukerne.

Publisert 25.04.14

Offentlig sektor og næringslivet

I USA er det mål at 3 til 5 prosent av alle offentlige anskaffelser skal være innovative. Det slikt som driver utviklingen fremover.

- Dagens helsevesen er basert på at alle må oppsøke hverandre for å få ting gjort. Det finnes så å si ikke muligheter for elektronisk kommunikasjon, slik vi ser både i banknæringen, varehandelen og offentlig forvaltning. Dette vil vi gjøre noe med, sier gründer og administrerende direktør i Hospital IT, Flemming Hegerstrøm. Kort fortalt skaper Hospital IT effektiv samhandling mellom brukere og pårørende og helse- og omsorgssektoren, basert på nye digitale kommunikasjonsflater.

- Eldre med nettbrett. En av de seneste leveransene Hospital IT står bak, er teknologi til Kampen Omsorg+.

Dette er et bokonsept for eldre, drevet av Kirkens Bymisjon. Her er det 91 leiligheter, i tillegg til fellesrom, kafé, bibliotek, treningsrom og mye mer. En husvert er alltid til stede, og bygget har velferdsteknologi som skal gjøre tilværelsen enklere og tryggere, blant annet intern trygghetsalarm og sensorstyrt ledelys om natten.

Alle beboere har fått et nettbrett.

– Her kan de få og gi beskjeder, melde seg på ulike aktiviteter, lese avisen, surfe, bestille frisørtime eller tid hos fysioterapeut. I tillegg har systemet en rekke andre muligheter, blant annet en multimediamodul. Dermed kan du bruke brettet til å se på tv, ringe, skype og laste opp bilder av familie og venner, forteller Hegerstrøm.

- Dynamisk samarbeid. Det sier seg nesten selv at det har kostet enormt mye ressurser å utvikle systemet. Samtidig er tilgangen på privat risikokapital svært dårlig i Norge, og markedet Hospital ITopererer i er nesten 100 prosent offentlig. Derfor har et samarbeid med det offentlige vært helt nødvendig.

– Vi har vært heldige og fått hjelp gjennom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. Dessuten har vi benyttet SkatteFUNN-ordningen der vi kan, forteller Hegerstrøm.

Gründeren mener likevel at det offentlige også trenger bedrifter som hans.

– Et miljø som vårt er dynamisk og innovativt, mens staten i større grad er orientert mot forvaltning. Vi trenger hverandre. Når det er sagt, skulle jeg gjerne sett at det offentlige i større grad fokuserte på innovative anskaffelser. Det ville bety mye for samfunnsutviklingen hvis vi som leverandører blir utfordret til å tenke nytt. I USA er det et mål at 3 til 5 prosent av alle offentlige anskaffelser skal være innovative. Det er slikt som driver utviklingen fremover, sier Hegerstrøm

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Mobil
41421331
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710