NHO SERVICE

Det gode innkjøp

NHO Service er på jakt etter det gode innkjøp og har 10 000 kroner i premiepenger.

Publisert 15.05.14

Offentlig sektor og næringslivet

NHO Service skal nå lage nytt verktøy for å hjelpe offentlige kunder til gode anskaffelsesprosesser og ber om din hjelp for å finne de gode eksemplene. Det beste bidraget honoreres med 6.000 kroner, og fire andre med 1.000 kroner. Vinnerne plukkes ut til høsten.

Innkjøpere sliter ofte med å stille de rette kravene når de skal kjøpe tjenester. Riktige krav er viktig rent økonomisk slik at man ikke får mer eller mindre enn det man trenger. Det er også avgjørende at kvaliteten som blir bestilt faktisk dekker behovene. Tilsvarende er det viktig at kravene leder til at seriøse virksomheter leverer tilbud.

Konsekvensene av feil krav og uheldige kontrakter gjør at anskaffelsene ikke blir så økonomiske fordelaktige som de burde være.  Det skader også mulighetene for innovasjon, fleksibilitet i bestilling og utførelse og i noen tilfelle bedriftens evne til å skape et godt arbeidsmiljø. Mange offentlige innkjøpere ønsker gode tips om hvordan de bør gå frem når de skal stille krav til tjenesten, deltagerne, tildelingskriterier, kontraktsvilkår, kontraktsoppfølgning, mv.

NHO Service ønsker å løfte frem og synliggjøre gode anskaffelsesprosesser.