Dette er NHOs nye styremedlemmer opptatt av

NHO har fått to nye styremedlemmer. Se hva de mener organisasjonen bør jobbe med fremover.

Anne Marit Panengstuen inn i NHOs styre.

Publisert 17.06.16

Offentlig sektor og næringslivet

Konsernsjef i Siemens, Anne Marit Panengstuen, og administrerende direktør i Securitas, Martin Holmen, er begge nye styremedlemmer i NHO.

- Jeg er opptatt av produktivitet og å ta i bruk digitalisering. Jeg ser frem til å jobbe i NHO med å effektivisere organisasjonen og også der ta i bruk digitalisering som man gjør mange steder i næringslivet, for eksempel i industrien, sier Panengstuen.

Martin Holmen trekker frem rammebetingelser for næringslivet som spesielt viktig.

- Med det mener jeg behovet for endringer i arbeidsmiljøloven. Den bør tilpasses behovene i dagens samfunn og bedriftenes ønske om mer fleksible arbeidstidsordninger. Jeg mener det også er et omstillingsbehov i norske bedrifter og ser det som svært viktig å styrke deres evne til omstilling, sier han. 

Styremedlem i NHO og adm.dir i Securitas Martin Holmen Foto: Securitas

#205

Opptatt av omdømmet 

Panengstuen mener det også er viktig å jobbe med omdømmet.

- Ved å ha et positivt omdømme i opinionen og hos politikerne kan vi oppnå resultater i mange av de sakene som vi jobber med i NHO, sier hun.

NHO-styret møtes vanligvis åtte til ti ganger i året og består av president, visepresident og 8 øvrige medlemmer: 

Presidentskapet

  • Viseadm. direktør Tore Ulstein, Ulstein Group ASA, president
  • Adm. direktør Therese Log Bergjord, Compass Group, visepresident

Øvrige styremedlemmer

  • Adm. direktør og eier Vibecke Bondø, SalmoNor AS
  • Eier/arbeidendestyreformann Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen
  • Adm. direktør Martin Holmen, Securitas AS
  • Styreleder og eier Yuhong Jin Hermansen, Det Stavangerske Dampskibsselskab AS
  • Konsernleder Morten Jakhelln, Christian Jakhelln AS
  • Konsernsjef Anne Marit Panengstuen, Siemens AS
  • Group Executive Vice President Hege Skryseth, Kongsberg Gruppen ASA
  • Konsernsjef Erik Espeset, Tafjord Kraft