Digital suksesshistorie

NHO-bedriften Tre og Stål blir nå brukt av Difi som en suksesshistorie om elektronisk handel.

Publisert 09.04.14

Forenkling, Offentlig sektor og næringslivet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ønsker økt digital samhandling og viser frem Tre og Stål som et eksempel på hvordan man kan benytte digitale metoder.

- Det er store fordeler med elektronisk faktura. Selve arbeidsmengden har gått ned, vi har bereg­net at vi bruker seks ganger så mye tid på papirfaktura, sier Kate Hatlestad, kontorsjef i Tre og stål. Bedriften har ti ansatte og en omsetning på rundt 18 millioner kroner.

Tre og stål sender ut om lag 1200 fakturaer i året, og det er rundt 40 prosent av kundene som mottar elek­tronisk faktura nå. På grunn av hurtig økning regner de med å komme opp mot 60-70 prosent ved årets slutt.

De sender hovedsakelig til offentlige kunder som kommuner, men også til noen private. Tre og stål er registret på Ehandels-plattformen. Det steget tok de etter at det ble et krav til rammeavtale med noen kommuner.

- Det er viktig at bedrifter tar i bruk elektroniske verktøy, jo før jo heller. Papir vil forsvinne fra de offentlige ankaffelseskonkurransene og elektroniske verktøy vil bli obligatorisk, sier NHO-advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dorid Gjønnes.