Effektivisering av offentlig forvaltning

- Arbeidet med effektivisering og tidstyver i offentlig sektor er ett av departementets viktigste prioriteringer. NHOs innspill vil bli lest nøye, sa statssekretær Paul Chaffey da han i går mottok NHOs politikk for en effektiv offentlig forvaltning.

Konstituert direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto og statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Konstituert direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto og statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert 01.10.15

Offentlig sektor og næringslivet

Næringslivet er avhengig av en effektiv offentlig forvaltning. NHOs politikkdokument legger frem prinsipper og kriterier som bør være førende for denne utviklingen.

Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, presenterte i går regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om digitalisering for NHOs arbeidsgruppe for digital økonomi og teknologi. Han fikk i den anledning overrakt politikkdokumentet av konstituert direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto.

Høyt trykk på effektiviseringsarbeidet

NHOs politikkdokument adresserer tre hovedområder med tilhørende tiltak knyttet til organisering av stat og kommune, inkludert kommunestruktur, lederskap i offentlig forvaltning og digitalisering av offentlig sektor. Harto la vekt på betydningen en effektiv offentlig sektor har for næringslivets konkurranseevne.

Hun trakk spesielt frem forhold knyttet til kostnadsutviklingen i offentlig sektor, kvaliteten i tjenestetilbudene, offentlig sektors ulike roller som lovgiver, tilsynsmyndighet, og sist men ikke minst som en stor og viktig innkjøper. Harto understreket næringslivets ønske om at regjeringen holder høyt trykk på effektiviseringsarbeidet, og at det blir spesielt viktig å få i havn de strukturreformene regjeringen har initiert - spesielt kommunereformen.

Paul Chaffey viste til at digitalisering er spesielt viktig, og NHOs innspill her vil være av stor betydning i prosessen med stortingsmeldingen om digitalisering, som departementet nå jobber med.

Kontakt oss

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636