En fremtidsrettet IKT-politikk

- Effektive digitale fellesløsninger er bra for samfunnet så vel som bedriftene som møter offentlig sektor, mener NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Illustrasjonsfoto: iStock

Publisert 15.04.16

Offentlig sektor og næringslivet

Regjeringen la fredag frem sin nye digitale agenda for Norge. NHO er tilfreds med at strategien legger opp til bruk av markedsløsninger der det er hensiktsmessig, og at regjeringen har sett at det er sløsing med ressurser å utvikle ulike løsninger i ulike statlige sektorer og kommuner. Fellesløsninger må benyttes til å lage effektive og brukervennlige digitale tjenester for hele offentlig sektor.

- Disse tiltakene har NHO lagt vekt på i all dialog med offentlig myndigheter og politikere de siste årene. Det er derfor veldig bra at regjeringen nå tydeliggjør disse prinsippene, sier Harto, direktør for næringspolitikk i NHO.

Muligheter i stordata

Regjeringen legger også vekt på mulighetene for næringslivet som ligger i digitalisering og bruk av stordata. Ikke minst har NHO-direktøren merket seg at det er lagt frem lovforslag om deling av data. Forslaget skal gjøre det enklere og mer forutsigbart å utvikle næring basert på offentlige data.

- Dette er viktig for å stimulere fremtidig næringsutvikling, sier hun.

Sikker elektronisk kommunikasjon er viktig

I meldingen legger regjeringen også frem en nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (EKOM). Her er NHO positive til at reguleringsprinsipper som minimumsregulering, teknologinøytralitet og forutsigbare rammebetingelser ligger fast, og at Regjeringen vil legge til rette for en effektiv utnyttelse av frekvenser som bedrer dekningen for mobile tjenester.

- Det er positivt at regjeringen stadfester prinsippet om markedsbasert bredbåndsutvikling. Det er også bra at det legges vekt på sikkerhet og robuste EKOM-nett. Sikker EKOM-infrastruktur er viktig for næringslivet, og en forutsetning for en desentralisert satsing på industri, sier Harto. 

Gode hensikter må gjennomføres

NHO-direktøren er opptatt av at fleksibiliteten i ekom-reguleringen ivaretas fremover, slik at nye teknologiske endringer og bruksområder ikke låses fast i gamle reguleringer og forretningsmodeller, for eksempel knyttet til nettnøytralitet.

Selv om meldingen er god, vil NHO følge med på gjennomføringen. 

-Det har vært mange gode IKT-meldinger og digitale agendaer de siste årene. Nå må vi se at prioriteringene og tiltakene fører til faktiske endringer i felten, avslutter Harto.