En reform som må fortsette

Forslaget til nytt kommunekart gir 358 kommuner og 10-11 regioner. - Dette er en reform som må fortsette de neste årene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

#205

Ålesund, slik NHO Møre og Romsdal så det for seg i 2015.

Publisert 22.02.17

Offentlig sektor og næringslivet

Så er fasiten etter nærmere fire år med kommunereformprosess klar: Regjeringspartiene og Venstre sørger for at antall kommuner reduseres med nærmere 70, mens antall fylker halveres. Nesten en tredjedel av Norges befolkning vil bo i en ny kommune.

NRK: Slik endres kartet

- Dette må karakteriseres som en moderat reform og et godt stykke unna en ideell kommunestruktur. Selv om potensialet for ytterligere reduksjoner er stort, skal Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ha ros for å vise ansvarlighet i en krevende prosess. Flere partier har til dels brukt populistiske argumenter og fremstått som vinglete midt i en prosess som hadde fortjent et bredest mulig forlik. Det har derfor ikke vært enkelt å få gjennomført en helt åpenbart nødvendig reform, sier Skogen Lund.

Hun er også fornøyd med at antall regioner halveres: - Større regioner gjør det mulig å planlegge mer helhetlig, blant annet innenfor samferdsel.

Potensialet større

Resultatet betyr at reformprosessen må fortsette i neste periode, mener NHO-sjefen:

- Flere steder – særlig rundt de store byregionene – er potensialet for sammenslåing større enn det resultatet som er oppnådd så langt. Behovet understøttes av at kompleksiteten i oppgavene vil øke fremover. Det vil kreve mer samarbeid både på tvers av kommunegrenser og med privat sektor. Digitalisering, realisering av felles bo- og arbeidsmarkeder og klimautfordringen er eksempler på dette. 

Ny dynamikk

- Det er også bra at Stortinget bruker sin folkevalgte makt til å sikre at man realiserer kommunesammenslåinger der en enkelt kommune er bremsekloss for resten av regionen. Dette er i tråd med hva flere partier hadde i sitt partiprogram ved inngangen til denne stortingsperioden. Vedtakene tilsier at det over 20 år gamle prinsippet om at kommunesammenslåinger kun skal baseres på lokal enighet er historie. Selv om dette kun gjelder et fåtall av kommuner i denne omgang, mener vi det bør gi rom for en ny dynamikk når det gjelder Stortingets arbeid med å sikre en mest hensiktsmessig organisering av kommunenes ansvar og oppgaver i tiden fremover.

- Etter nesten 50 år uten endringer i kommunekartet blir omstilling og videre reduksjoner i antall kommuner hovedregelen de nærmeste årene, tror Skogen Lund.