Endelig kan private utføre DNA-analyser

Etter en lang strid åpner justisministeren for at private bedrifter som GENA i Stavanger kan utføre DNA-analyser. Dermed fjerner man en flaskehals og kutter ventetiden ved etterforskning og analyser knyttet til straffbare handlinger.

Publisert 25.06.14

Offentlig sektor og næringslivet

Til VG sier justisminister Anders Anundsen at dette innebærer at private firmaer blir aktører på et område som til nå har vært forbeholdt det offentlige.  På spørsmål om rettsikkerhet og kvalitet ved DNA-analyser best blir ivaretatt av det offentlige sier Anundsen at - så vidt meg bekjent har vi allerede sendt DNA-prøver til England for analyser.  Nå kan altså Gena og Universitetet i Tromsø gjøre det samme, forutsatt at de er akkrediterte.  Det er ingen grunn til at slike saker skal hope seg opp når flere fagmiljø kan gjøre samme jobben raskere, sier Anundsen.

Da dr. philos Ragne Kristin Farmen startet GENA i 2005, var det med brennende samfunns-engasjement og et ønske om å bidra til bedre rettssikkerhet. Det har hun fram til nå ikke fått lov til. - Den innbitte motstanden mot private aktører setter rettssikkerheten i fare.  Jeg vil bidra til samfunns-utviklingen. Det oppleves som helt meningsløst at man på denne måten utelukker initiativ, kompetanse og kunnskap, sier hun.